Duyệt phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Long Thành, huyện Long Thành

Theo định hướng quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Nai, thị trấn Long Thành sẽ được nâng cấp lên đô thị loại IV vào năm 2020 và trở thành đô thị loại III trong những năm tiếp theo. Để đạt được các tiêu chí đó, không gian kinh tế-Xã hội và không gian kiến trúc đô thị của TT Long Thành hiện hữu cần được phát triển theo hướng kết nối hài hòa với cấp vùng cụ thể phải kết nối khu vực xung quanh như xã Tam An với KCN Long Thành, khu vực xã An Phước với các khu dân cư hiện hữu và các dự án mới cận kề thị trấn.

Duyệt phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Long Thành
Duyệt phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Long Thành
Hiện trạng kiến trúc
Duyệt phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Long Thành Dong Nai
Bản đồ sử dụng đất TT Long Thành 2030
Duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Long Thành
Quy hoạch giao thông TT Long Thành

LIÊN HỆ ĐẦU TƯ ĐẤT TT LONG THÀNH

Hotline: 0915827887

Xin cảm ơn!

Mời bạn đánh giá
Đăng ký nhận bảng giá
0931.176.256Tải bảng giá mới nhất