Nova service và chuỗi điểm chạm mới khai thác lợi thế vàng từ chuỗi F&B đa dạng bản sắc

Nova Service và chuỗi điểm chạm mới khai thác lợi thế vàng từ chuỗi F&B đa dạng bản sắc – Dự tính đến năm 2025, Tập đoàn sẽ phục vụ 30 triệu lượt khách nội địa và 6 triệu lượt khách quốc tế, đóng góp lần lượt là 17% – 25% mục tiêu đón khách du lịch của cả nước.

Nova service và chuỗi điểm chạm mới khai thác lợi thế vàng từ chuỗi F&B đa dạng bản sắc

CÁC OUTLETS F&B RA MẮT TRONG THÁNG 06/2022 – 19 OUTLETS

Nova service và chuỗi điểm chạm mới khai thác lợi thế vàng từ chuỗi F&B đa dạng bản sắc Nova service và chuỗi điểm chạm mới khai thác lợi thế vàng từ chuỗi F&B đa dạng bản sắc

THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT TẠI CỤM TP.HCM

Nova service và chuỗi điểm chạm mới khai thác lợi thế vàng từ chuỗi F&B đa dạng bản sắc

Nova service và chuỗi điểm chạm mới khai thác lợi thế vàng từ chuỗi F&B đa dạng bản sắc

 

Đăng ký nhận bảng giá
0915827887Tải bảng giá mới nhất